ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Polityka Prywatności

Ochrona danych

Poniższe oświadczenie o ochronie danych osobowych dotyczy korzystania z naszej strony internetowej i informuje Państwa, jako osoby, których dane dotyczą w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych i użytkownika tej strony, o przetwarzaniu danych osobowych. Dane osobowe to indywidualne informacje o osobistych lub faktycznych okolicznościach dotyczących konkretnej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Osoba odpowiedzialna w ramach Rozporządzenie UE o Ochronie Danych Osobowych (RODO) 

 

MD Personalservice GmbH

Eleonorenstrasse 36

07586 Bad Köstritz

telefon: +4936605901955

E-mail: info@joblajob.de

 

Ciasteczka (ogólne)

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Cookies to małe pliki (tekstowe), które są tworzone i przechowywane w urządzeniu końcowym (np. smartfonie, laptopie, tablecie, PC). Większość plików cookie to tzw. "cookies sesyjne", które są usuwane po zakończeniu wizyty. W indywidualnych przypadkach pliki te dostarczają jednak informacji umożliwiających automatyczne rozpoznanie użytkownika. Za pomocą tzw. cookie ID, strony internetowe i serwery mogą być przypisane do konkretnej przeglądarki internetowej, w której plik cookie został zapisany.

Pliki cookie są wykorzystywane w celu poprawy przyjazności dla użytkownika naszej strony internetowej oraz zapewnienia, że nasza strona jest technicznie wolna od błędów i zoptymalizowana. Jeśli nie zgadzasz się na używanie plików cookie, masz możliwość ograniczenia ich używania w ustawieniach przeglądarki lub całkowitej ich dezaktywacji. W przypadku ograniczenia lub dezaktywacji, korzystanie z tej strony może być ograniczone. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6  1 lit. f RODO, o ile pliki cookie są technicznie niezbędne do realizacji naszej oferty.  Nasz uzasadniony interes wynika z wyżej wymienionych celów gromadzenia danych. Jeśli używamy plików cookie, które nie są technicznie niezbędne, odbywa się to tylko za Państwa wyraźną zgodą.

Niektóre z tych plików cookie są usuwane po zamknięciu przeglądarki (przejściowe pliki cookie). Inne pliki cookie (trwałe pliki cookie) pozostają w urządzeniu końcowym użytkownika i umożliwiają nam rozpoznanie jego przeglądarki. Te pliki cookie są automatycznie usuwane po upływie określonego czasu.

 

Przechowywanie danych podczas odwiedzania strony internetowej         

Odwiedzając naszą stronę internetową, dostawca tej platformy (lub jego dostawca przestrzeni internetowej) gromadzi dane o każdym dostępie do oferty. Te dane dostępu obejmują:

 • nazwę strony internetowej, do której uzyskano dostęp,
 • Adres IP wnioskującego komputera,
 • data i godzina pobrania
 • ilość przekazywanych danych
  • typ i wersja przeglądarki
  • system operacyjny używany przez użytkownika
 • stronę internetową, z której użytkownik odwiedza tę stronę (referrer URL)
  • adres IP komputera, z którego pochodzi wniosek
  • wnioskujący dostawca

Twoje prawa jako osoby, której dane dotyczą       

Jako osobie, której dane dotyczą, przysługują Ci różne prawa dotyczące dotyczących Cię danych osobowych.               

Jako osobie odpowiedzialnej w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa wobec nas:

 • Cofnięcie zgody
 • informacje (art. 15 RODO);
 • Korekta (art. 16 RODO);
 • skreślenie (art. 17 RODO);
 • ograniczenie przetwarzania (art. 18 RODO);
 • możliwość przenoszenia danych (art. 20 RODO);
 • Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO)

Aby dochodzić swoich praw, wystarczy nas powiadomić.

Mają Państwo również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO). Powiadomienie odpowiedniego organu nadzorczego jest wystarczające do dochodzenia swoich praw.

 

Bezpieczeństwo danych       

Podczas odwiedzania tej strony internetowej, procedura SSL (Secure Socket Layer) jest używana w połączeniu z najwyższym poziomem szyfrowania obsługiwanym przez przeglądarkę używaną przez użytkownika. Zazwyczaj jest to 256-bitowe szyfrowanie. Jeśli używana przez użytkownika przeglądarka nie obsługuje 256-bitowego szyfrowania, używana jest technologia 128-bitowa v3. Zakodowaną transmisję strony tej witryny można rozpoznać po symbolu klucza lub blokady na pasku stanu przeglądarki.

Oprócz szyfrowania SSL stosowane są techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych przed przypadkową lub celową manipulacją, utratą, zniszczeniem lub nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Te środki bezpieczeństwa są stale ulepszane zgodnie z rozwojem technologicznym.

Poniższe oświadczenie o ochronie danych osobowych dotyczy korzystania z naszej strony internetowej i informuje Państwa jako osobę zainteresowaną w rozumieniu prawa o ochronie danych osobowych i użytkownika tej strony o przetwarzaniu danych osobowych. Dane osobowe to indywidualne informacje o osobistych lub faktycznych okolicznościach dotyczących konkretnej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

 

Google Web Fonts     

Używamy czcionek internetowych dostarczanych przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Serwis został zaprojektowany tak, aby zapewnić spójne i poprawne wyświetlanie czcionek w naszym serwisie. W tym celu Twoja przeglądarka łączy się z serwerami Google i ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, gdy tylko wywołasz stronę naszej witryny. Czyniąc to, Google dowiaduje się, że nasza strona internetowa była dostępna za pośrednictwem Twojego adresu IP.

Podstawą prawną korzystania z Google Web Fonts jest art. 6 1 lit. f RODO (uzasadniony interes). Naszym uzasadnionym interesem jest jednolita i prawidłowa prezentacja czcionek na naszej stronie internetowej.

Dalsze informacje na temat Google Web Fonts i ochrony danych osobowych w Google można znaleźć pod adresem

https://developers.google.com/fonts/faq

https://www.google.com/policies/privacy/ (Polityka prywatności Google)

 

Newsletter                 

Podczas rejestracji w celu otrzymywania newslettera zapisywany jest adres IP oraz data rejestracji. Przechowywanie służy wyłącznie jako zabezpieczenie na wypadek, gdyby osoba trzecia nadużyła adresu i zarejestrowała się do newslettera bez wiedzy właściciela lub osoby uprawnionej.

Zgoda na przechowywanie danych i ich wykorzystywanie może być w każdej chwili odwołana poprzez link w samym newsletterze, w obszarze profilu lub poprzez wysłanie wiadomości do wyżej wymienionych opcji kontaktowych lub poprzez e-mail na adres info@joblajob.de.

Podstawą prawną przetwarzania danych w celu subskrypcji newslettera jest Państwa zgoda zgodnie z art. 6  1 lit. a RODO). Możesz odwołać tę zgodę w każdej chwili. Wystarczy, że zrezygnujesz z subskrypcji newslettera. Odpowiedni link do rezygnacji z subskrypcji znajduje się w odpowiednim newsletterze. Prosty e-mail na adres info@joblajob.de jest również wystarczający do odwołania zgody. Cofnięcie nie ma wpływu na legalność procedur przetwarzania danych, które zostały już przeprowadzone do momentu cofnięcia. To samo dotyczy sytuacji, gdy nie chcesz analizy. W tym przypadku musisz zrezygnować z newslettera. Również w tym celu należy kliknąć na link w wiadomości newslettera lub na krótki e-mail do info@joblajob.de. Ponadto, można również zrezygnować z subskrypcji newslettera bezpośrednio na stronie internetowej.

Przechowujemy podane przez Państwa dane w celu subskrypcji newslettera do momentu rezygnacji z niego. Po anulowaniu newslettera usuwamy dane zarówno z naszych serwerów, jak i z serwerów dostawcy usług newsletter. Jeżeli dane od Państwa zostały przez nas zapisane w innych celach (np. adresy e-mail do przetwarzania umów), nie będzie to miało wpływu na Państwa dane.

Formularz kontaktowy/LiveChat/Reminder 

 

Kontakt          

Mają Państwo możliwość kontaktu z nami za pomocą różnych kanałów komunikacji, takich jak e-mail, telefon, poczta lub poprzez formularz kontaktowy. W przypadku, gdy skontaktują się Państwo z nami, będziemy przechowywać Państwa dane w celu przetworzenia Państwa zapytania. Dane te nie będą przekazywane osobom trzecim. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z art. 6  1 lit. f RODO. Uzasadnionym interesem jest tu rozpatrzenie Twojego zapytania. Jeżeli Państwa kontakt ma na celu zawarcie umowy, podstawą prawną jest również art. 6  1 lit. b RODO. Usuniemy te dane, gdy tylko Państwa zapytanie zostanie ostatecznie wyjaśnione i pod warunkiem, że nie ma żadnych prawnych obowiązków dotyczących przechowywania danych.

 

Analiza sieciowa        

Korzystamy z usług web trackingowych i analiz internetowych. Są to usługi, które umożliwiają analizę korzystania z naszej strony internetowej. Dane te wykorzystujemy do ulepszenia strony internetowej i uatrakcyjnienia naszej oferty dla Państwa. Podstawą prawną korzystania z narzędzi analizy internetowej i związanego z tym przetwarzania danych jest art. 6 1 lit. a RODO. Przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie udzielonej nam przez Państwa zgody. Zgoda ta jest dobrowolna i może zostać przez Państwa odwołana w każdej chwili na przyszłość poprzez zwykłe powiadomienie nas. Uchylenie zgody na przyszłość nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych do momentu uchylenia.

 

Google Analytics (z funkcją anonimizacji)   

Ta strona korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej Google Inc. ("Google"), Google Analytics component is Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA. Google Analytics używa tak zwanych "cookies". Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę korzystania z witryny internetowej przez użytkownika. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony internetowej (włącznie z adresem IP) są przekazywane do serwera Google w USA i tam przechowywane. Twój adres IP jest dalej przetwarzany w formie anonimowej przy użyciu metody _anonymizeIp(), jeśli dostęp do tej strony pochodzi z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa będącego stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. W ten sposób można wykluczyć osobistą referencję. O ile zebrane dane użytkownika są związane z daną osobą, jest to natychmiast wykluczone. Dane osobowe zostaną natychmiast usunięte.

Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny, sporządzania raportów na temat aktywności na stronie internetowej dla operatorów witryn oraz świadczenia dalszych usług związanych z korzystaniem z witryny i Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli wymaga tego prawo lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączył adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jego posiadaniu.

Użytkownicy mogą uniemożliwić instalację plików cookie poprzez odpowiednie dostosowanie ustawień oprogramowania przeglądarki; zwraca się uwagę, że w takim przypadku użytkownicy mogą nie być w stanie korzystać ze wszystkich funkcji tej strony internetowej w pełnym zakresie. Korzystając z tej strony internetowej, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google zebranych o nim danych w sposób i w celu opisanym powyżej.

Pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, użytkownik może zapobiec zbieraniu i przekazywaniu danych dotyczących użytkowania (w tym adresu IP) do Google i przetwarzaniu tych danych przez Google. Ponadto, użytkownicy mogą uniemożliwić Google Analytics zapisywanie danych w przyszłości, klikając na "Dezaktywuj Google Analytics". Przyszłe gromadzenie danych podczas odwiedzania tej strony jest uniemożliwione przez ustawienie tzw. opt-out cookie. Dalsze informacje na temat Google Analytics i obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych w Google można znaleźć na stronach https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ i http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics jest wyjaśnione bardziej szczegółowo pod tym linkiem https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

Ta strona korzysta z Google Universal Analytics. Umożliwia to analizę zachowań użytkowników za pomocą różnych urządzeń. Analiza jest przeprowadzana za pomocą identyfikatora użytkownika. W zakładce "Moje dane", "Dane osobowe" można dezaktywować analizę Cross-Device dotyczącą użytkowania na koncie klienta.

Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6  1 lit. a RODO. Przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie udzielonej przez Państwa zgody. Zgoda ta jest dobrowolna i może zostać przez Państwa odwołana w każdej chwili na przyszłość poprzez zwykłe powiadomienie nas. Cofnięcie zgody na przyszłość nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych do momentu cofnięcia zgody.

Dostawca usług płatniczych

 

PayPal

Oferujemy między innymi płatność przez PayPal. Dostawcą tej usługi płatniczej jest PayPal (Europe) S.ŕ.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (zwany dalej "PayPal").

Jeśli zdecydujesz się na płatność za pośrednictwem systemu PayPal, wprowadzone przez Ciebie dane dotyczące płatności zostaną przekazane do systemu PayPal.

Podstawa prawna przekazania Państwa danych do PayPal Art. 6  1 lit. a RODO (zgoda) oraz Art. 6  1 lit. b RODO (przetwarzanie w celu realizacji umowy). W każdej chwili mają Państwo możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie nie ma wpływu na skuteczność operacji przetwarzania danych przeprowadzonych w przeszłości.