ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Podatek

Model podatkowy Niemcy

W Niemczech podlegasz podatkowi dochodowemu. Podatek od wynagrodzenia jest płacony bezpośrednio do państwa z wynagrodzenia (np. na ubezpieczenie społeczne). Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne i podatek od wynagrodzeń są regulowane przez prawo i zależą od osiąganego dochodu. Im więcej zarabiasz, tym wyższe są adekwatne składki. Pracodawca nie zatrzymuje tych składek, ale muszą zostać one przekazać bezpośrednio państwu.

Każdy pracownik w Niemczech musi wystąpić o nadanie identyfikatora podatkowego. Jako osoba dojeżdżająca do pracy, zgłoś do urzędu skarbowego z tymczasowy adres w Niemczech. Osoby samotne należą do pierwszej klasy podatkowej. Jako osoba pozostająca w związku małżeńskim możesz przedstawić w urzędzie skarbowym akt małżeństwa, uzyskując w ten sposób trzecią klasę podatkową i płacić mniejszy podatek dochodowy niż osoba samotna. Ten wniosek składa się raz. Identyfikator podatkowy pozostaje wtedy niezmienny.